เรือโดยสารระหว่างเกาะกูดกับเกาะหมาก

...

เรือโดยสาร

โปรแกรมเดินทางไปกลับระหว่างเกาะหมาก – เกาะกูด มีบริการเรือเร็วโดยสาร 2 รอบต่อวัน

ตารางเรือโดยสาร สวนสุข
เกาะหมาก - เกาะกูด เกาะกูด - เกาะหมาก
9:30 - 10:00 10:00 - 10:30
16:00 - 16:30 16:30 - 17:00
ผู้ใหญ่: 400 บาท / เด็ก 3-7 ขวบ: 200 บาท
Koh mak speedboat
Koh mak speedboat
Koh mak speedboat
koh mak suansuk logo

Line ID:

Facebok account url

Trip Advisor url

booking@kohmaksuansukboat.com

66(0)90-3949986, 66(0)87-8352663